Переглянути джерело

Use proper dev version

master
Lukas Burk 1 рік тому
джерело
коміт
a8d6dbd4e2
Підписано: lukas Ідентифікатор GPG ключа: 044E8B20BB186F81
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. +1
    -1
      DESCRIPTION

+ 1
- 1
DESCRIPTION Переглянути файл

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: speedrunr
Title: Access Data from 'speedrun.com'
Version: 0.2.9000
Version: 0.2.0.9000
Authors@R:
person(given = "Lukas",
family = "Burk",


Завантаження…
Відмінити
Зберегти