Bläddra i källkod

Use proper dev version

master
Lukas Burk 1 år sedan
förälder
incheckning
a8d6dbd4e2
Signerad av: lukas GPG-nyckel ID: 044E8B20BB186F81
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. +1
    -1
      DESCRIPTION

+ 1
- 1
DESCRIPTION Visa fil

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: speedrunr
Title: Access Data from 'speedrun.com'
Version: 0.2.9000
Version: 0.2.0.9000
Authors@R:
person(given = "Lukas",
family = "Burk",


Laddar…
Avbryt
Spara