Pārlūkot izejas kodu

Use proper dev version

master
Lukas Burk pirms 1 gada
vecāks
revīzija
a8d6dbd4e2
Parakstījis: lukas GPG atslēgas ID: 044E8B20BB186F81
1 mainītis faili ar 1 papildinājumiem un 1 dzēšanām
  1. +1
    -1
      DESCRIPTION

+ 1
- 1
DESCRIPTION Parādīt failu

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: speedrunr
Title: Access Data from 'speedrun.com'
Version: 0.2.9000
Version: 0.2.0.9000
Authors@R:
person(given = "Lukas",
family = "Burk",


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt