Procházet zdrojové kódy

Use proper dev version

master
Lukas Burk před 1 rokem
rodič
revize
a8d6dbd4e2
Podepsáno: lukas ID GPG klíče: 044E8B20BB186F81
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      DESCRIPTION

+ 1
- 1
DESCRIPTION Zobrazit soubor

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: speedrunr
Title: Access Data from 'speedrun.com'
Version: 0.2.9000
Version: 0.2.0.9000
Authors@R:
person(given = "Lukas",
family = "Burk",


Načítá se…
Zrušit
Uložit